Ir al contenido

Yupay

Wikipediamanta

Yupay nisqaqa (yupa icha huchha nisqapas) imakunapapas hayka kayninta ninmi.

Qhichwa simipiqa kay hinataqmi yupanchik:

Yupay sanampa Allin qillqay Ayakuchupi Qusqupi QSHKS hina qillqay Wuliwyapi Kashamarka Wanka Anqash Shukllachishka Kichwa
0 Ch'usaq Chusaq Ch'usaq Ch'usaq Ch'usaq Waqla Chusyaq Illak
1 Huk Huk Huk Huq Juk Suk Huk/Suk Huk Shuk
2 Iskay Iskay Iskay Iskay Iskay Ishkay Ishkay Ishkay Ishkay
3 Kimsa Kimsa Kinsa Kinsa Kimsa Kimsa Kimsa Kima Kimsa
4 Tawa Tawa Tawa Tawa Tawa Ch’usku Tawa/Ćhusku Chusku Chusku
5 Pichqa Pichqa Pisqa Pisqa Phichqa Pichqa Pichqa Pitsqa Pichka
6 Suqta Suqta Suqta Soqta Suqta Suqta Suqta Huqta Sukta
7 Qanchis Qanchis Qanchis Qanchis Qanchis Qanch’is Qanćhish Qanchis Kanchis
8 Pusaq Pusaq Pusaq Pusaq Pusaq Pusaq Pusaq Puwaq Pusak
9 Isqun Isqun Isqun Isqon Jisq’un Isqun Isqun Isqun Iskun
10 Chunka Chunka Chunka Chunka Chunka Ch’unka Ćhunka Chunka Chunka
11 Chunka hukniyuq Chunka huqniyoq Chunka shuk
12 Chunka iskayniyuq Chunka iskayniyoq Chunka ishkay
13 Chunka kimsayuq Chunka kinsayoq Chunka kimsa
14 Chunka tawayuq Chunka tawayoq Chunka chusku
15 Chunka pichqayuq Chunka pisqayoq Chunka pichka
16 Chunka suqtayuq Chunka soqtayoq Chunka sukta
17 Chunka qanchisniyuq Chunka qanchisniyoq Chunka kanchis
18 Chunka pusaqniyuq Chunka pusaqniyoq Chunka pusak
19 Chunka isqunniyuq Chunka isqonniyoq Chunka iskun
20 Iskay chunka Iskay chunka Ishkay chunka
30 Kimsa chunka Kinsa chunka Kimsa chunka
40 Tawa chunka Tawa chunka Chusku chunka
50 Pichqa chunka Pisqa chunka Pichka chunka
60 Suqta chunka Soqta chunka Sukta chunka
70 Qanchis chunka Qanchis chunka Kanchis chunka
80 Pusaq chunka Pusaq chunka Pusak chunka
90 Isqun chunka Isqon chunka Iskun chunka
100 Pachak Pachak Pachak Pachaj Pachaq Pach’ak Paćhak Pachak Pachak
200 Iskay pachak Iskay pachaj Ishkay pachak
300 Kimsa pachak Kinsa pachaj Kimsa pachak
400 Tawa pachak Tawa pachaj Chusku pachak
800 Pusaq pachak Pusaq pachaj Pusak pachak
899 Pusaq pachak isqun chunka isqunniyuq Pusaq pachaj isqon chunka isqonniyoq Pusak pachak iskun chunka iskun
900 Isqun pachak Isqon pachaj Iskun pachak
1000 Waranqa Waranqa Waranqa Waranqa Waranqa Waranqa Walanka Waranqa Waranka
2000 Iskay waranqa Iskay waranqa Ishkay waranka
3500 Kimsa waranqa pichqa pachak Kinsa waranqa pisqa pachaj Kimsa waranka pichka pachak
4000 Tawa waranqa Tawa waranqa Chusku waranka
10,000 Chunka waranqa Chunka waranqa Chunka waranka
100,000 Pachak waranqa Pachaj waranqa Pachak waranka
500,000 Pichqa pachak waranqa Pisqa pachaj waranqa Pichka pachak waranka
800,088 Pusaq pachak waranqa pusaq chunka pusaqniyuq Pusaq pachaj waranqa pusaq chunka pusaqniyoq Pusak pachak waranka pusak chunka pusak
1,000,000 Hunu Hunu Hunu Hunu
2,000,000 Iskay hunu Iskay hunu Ishkay junu
3,000,000 Kimsa hunu Kinsa hunu Kimsa junu
5,000,000 Pichqa hunu Pisqa hunu Pichka junu
10,000,000 Chunka hunu Chunka hunu Chunka junu
100,000,000 Pachak hunu Pachaj hunu Pachak junu
500,000,000 Pichqa pachak hunu Pisqa pachaj hunu Pichka pachak junu
900,000,000 Isqun pachak hunu Isqon pachaj hunu Iskun pachak junu
1,000,000,000 Lluna Llona
2,000,000,000 Iskay lluna Iskay llona
20,000,000,000 Iskay chunka lluna Iskay chunka llona
100,000,000,000 Pachak lluna Pachaj llona
400,000,000,000 Tawa pachak lluna Tawa pachaj llona
"https://qu.wikipedia.org/w/index.php?title=Yupay&oldid=661191" p'anqamanta chaskisqa (Wikipedia, Qhichwa / Quechua)